<script src="//js1.bloggerads.net/p_imprscript.aspx?bid=20100107000106&pid=8621&ppid=1&cnt=n" async></script><img src="//js1.bloggerads.net/p_impr.aspx?bid=20100107000106&pid=8621&ppid=1" />

71263CC4-C212-40CC-92CC-255526563EA9.jpg

FD3B5066-3EC5-409E-BD85-9061DAF4DC35.jpg

身為橘子工坊的鐵粉,我從很久以前就愛用這個品牌一直到現在,

橘子工坊酵素洗衣精的成份天然、無毒殘留、重點是又洗的很乾淨,

文章標籤

兔子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()